Kohtumine Gruusia IT-ettevõtetega

Võimalus kohtuda Gruusia IT klastri loomisega tegelevate ettevõtetega 14. juunil kella 15.30–17.00 e-Estonia Showroomis.


Gruusia IT ettevõtted (nimekiri lisatud) koos Saksa abiorganisatsiooniga GIZ külastavad Eestit ja Lätit eesmärgiga õppida meie kogemustest ettevõtete vahelise koostöö korraldamist, ühishuvide esindamist, klastri loomist ning klastritele vajalike toetusmeetmete loomist. 14. juuni kohtumisel loome võimalused ettevõtete tutvustamiseks ning matchmakinguks. 

Oma osalemise soovist palun anna teada doris.pold@itl.ee.