Keskkonnaministeeriumi infopäev keskkonnahoiust läbi innovatsiooni

Keskkonnaministeeriumi infoüritus "Keskkonnahoid läbi innovatsiooni - võimalused ettevõtjatele" toimub teisipäeval, 12. veebruaril kella 10.00-13.30 Keskkonnaministeeriumi I korruse saalis.


Liikumine rohelisema, vähem saastavama, ressursitõhusama ja targema majandusmudeli poole pole enam pelgalt maailmavaate küsimus, vaid järjest enam ka mõistlik majanduslik otsus. Riigi majanduse selgroo moodustavad ettevõtted on ühiskondliku muutuse võtmeks – ettevõtete tegevuse kaudu on meil võimalus saavutada parem elu- ja looduskeskkond ning tagada pikaajaline kestlik majandamine.  
 
Vajadust kaasata ettevõtlus rohearengu juurde on mõistetud nii ELi kui ka kohalikul tasandil ning seda soodustatakse erinevate programmidega. Ürituse peamine eesmärk ongi tutvustada ELi ja kohaliku tasandi võimalusi leida rahastust ettevõtete innovaatilistele ja keskkonnahoidlikele investeeringutele.    
 
Roheline investeering on tark majanduslik otsus! 
 
PÄEVAKAVA 
10.00  Kogunemine, tervituskohv
10.15 Avasõnad, Meelis Münt, Keskkonnaministeeriumi kantsler
10.30 Ettevõtete ressursitõhususe meede, Jaana Merisaar, Keskkonnaministeerium
10.50 LIFE programm, Timo Kark, Keskkonnaministeerium
11.10 Horizon 2020, Silver Lätt, ETAG 
11.40 Kohvipaus 
12.00 Kredex, Jarmo Liiver, Kredex 
12.45 Innovatsioonifond, Mart Raamat, Keskkonnaministeerium
13.30 Kokkuvõte, ürituse lõpp 
 
Üritusele eelregistreerimine kuni 8. veebruarini.  
 
Lisainfo: Mart Raamat, mart.raamat@envir.ee