Keeletehnoloogia 5. konverents "Prototüübist teostuseni"

Eesti keeletehnoloogia viies konverents "Prototüübist teostuseni" toimub 5. novembril algusega kell 10 Tallinnas Erinevate Tubade Klubis. Konverentsil saab muuhulgas näha, kuidas ettevõtted ja asutused juba olemasolevat keeletehnoloogiat oma teenustes kasutavad.


Konverentsil tutvustatakse eesti keele jaoks loodud vahendeid ja tööriistu ning keskendutakse kasutajale – mida ja milleks saab eesti keeletehnoloogiat kasutada. Osalevad ka asutused ja ettevõtted, kes juba eesti keelele loodud vahendeid oma teenustes kasutavad. 
Demosessioonil saab tutvuda masintõlkesüsteemidega, kõnetehnoloogia võimalustega,  tekstianalüüsi rakendustega, lausekontontrollija arendusega ning teiste keeletehnoloogiliste vahendite ja ressurssidega.
Konverents algab kell 10, avasõnadele järgnevad ettekanded keeletehnoloogia fookusvaldkondadest ning peale lõunat esinevad asutused ja ettevõtted ning sellele järgneb demosessioon. 
 
Konverents on tasuta, palume registreeruda.  
Konverentsi kava (täieneb).

Lisainformatsioon: Kadri Vare, kadri.vare@hm.ee