IT-teadlase preemiale kandideerimise tähtaeg

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu kuulutas välja konkursi presidendi noore teadlase preemiale ja noore IT-teadlase preemiale. Kandideerida saab 28. jaanuarini 2019.

Noore IT-teadlase preemia, 5000 eurot, on mõeldud kuni 35-aastasele (taotlemise hetkel) teadlasele, kes on omandanud doktorikraadi või kes on taotluse esitamise hetkel doktoriõppesse vastu võetud (nii Eesti kui välismaa ülikoolis) ning kelle teadustöö on tihedalt seotud infotehnoloogia ja selle valdkonna arendusega (põhifookus: tarkvaraarendus ja -rakendus). Preemiat võib kasutada teadustöö edasiarendamiseks või praktikas rakendamiseks. 

Kandidaate võivad esitada nii noored IT-teadlased ise kui ka nende juhendajad, tööandjad, erialaühendused, ülikoolid, samuti kultuurirahastu nõukogu liikmed. Kandideerimiseks tuleb esitada avaldus koos eluloo ja kontaktandmetega, kuni 6000 tähemärgi pikkune kirjeldus teadustööst ja selle olulisusest, asjassepuutuvate publikatsioonide loetelu ning kuni kaks soovituskirja juhendajalt, kolleegilt või erialaorganisatsioonilt.

Lisainfo vabariigi presidendi kantselei veebist.