Eurostars taotlusvooru infopäev

Käesoleval kuul avaneb rahvusvahelise koostöövõrgustiku Eurostars taotlusvoor (tähtaeg 12. september 2019). 20. juunil toimub kella 10.00-14.15 Eurostarsi infopäev (Öpiku konverentsikeskuses seminariruumis Andromeda), kus osalejad saavad ülevaate Eurostarsi toimimisloogikast, Eesti projektipartneri toetuse tingimustest ja ka näpunäiteid, kuidas head projekti koostada.


Eurostars on rahvusvaheline koostööprogramm toetamaks väikese ja keskmise suurusega ettevõtete innovatiivset toote, teenuse või protsessiarendust tehnoloogiaarendustasemel 4-6. Rahastatakse vähemalt kahe riigi koostööprojekte. 

Eestis toetatakse väikese ja keskmise suurusega ettevõtte Eurostars projektis osalemist kuni 300 000 euroga. Toetus saab moodustada Eesti projektipartneri abikõlblike kulude mahust kuni 60% väikese ettevõtte puhul ja 50% keskmise ettevõtte puhul. 

Üritusele registreerumine. Infopäev toimub inglise keeles. 

EAS