Ekspordijuhtide koolitusele kandideerimise tähtaeg

Ekspordijuhtide koolitusele "Süsteemne eksport Euroopas" saab kandideerida kuni 18. jaanuarini 2019. a.

Sihtgrupp: Eksportiv või ekspordiga alustav ettevõte. Koolitus on tasuline. 

"Süsteemne eksport Euroopas" on põhjalik ekspordijuhtide koolitus, mis aitab kokku hoida aega ja raha Rootsi, Norra või Saksamaa turule sisenemisel või seal laienemisel."Süsteemne eksport Euroopas" on põhjalik ekspordijuhtide koolitus, mis aitab kokku hoida aega ja raha Rootsi, Norra või Saksamaa turule sisenemisel või seal laienemisel. 

Allikas: EAS