Eesti-Norra koostööprogrammi Green ICT infoseminar

EAS korraldab 1. juulil Eesti–Norra koostööprogrammi infoseminari kõikidele väiketoetuse saajatele ning põhitoetusskeemis osalemisest huvitatud ettevõtetele. Infoseminar toimub kella 11.00–13.00 Nordic Hotel Forumi nõupidamiste ruumis "Capella".


Seminaril käsitletakse väikeprojektide elluviimisega seotud praktilisi küsimusi, nt kulude abikõlblikkus ja kajastamine aruandluses, riigihangete üldinfo ja kokkupuude programmis, aruannete esitamine EAS e-teeninduses. Räägitakse ka põhitoetusskeemi dokumentide ettevalmistamisest ning anname dokumentide koostamiseks näpunäiteid ja tutvustame näidisvorme (kommunikatsiooniplaan, projektiplaan, äriplaan). Osalema oodatakse projekti elluviimise ja aruandlusega tegelevaid projektimeeskonna liikmeid.

Koolitus on osalejaile tasuta.

KAVA

10:45 Registreerumine ja tervituskohv
11:00 Sissejuhatus. Juhised põhiprojektiks ettevalmistumisel ning taotlemise dokumentide koostamisel (Anari Lilleoja, EAS koordinaator) 
- Nõuded äri- ja projektiplaanile
- Lahenduse mõju analüüs
- Teavitamine, kommunikatsiooniplaan (juhend)
- Põhitoetusskeemis taotlemiseks vajaminevad muud dokumendid
Küsimused, arutelu

11:45 Projekti aruandlus ja kulude tõendamine väljamakse saamiseks (Marge Sargma, EAS ettevõtluskonsultant) 
- Aruandes projektis ellu viidud tegevuste kajastamine
- Kulude üldine meelespea (abikõlblikkuse periood, tõendamine)
- Personalikulud
- Sisseostetavad teenused, sh välispartneri kulude auditeerimine
- Reisikulud ja lähetused
- Mitteabikõlblikud kulud
Küsimused, arutelu

12.30 Toetuse saaja kohustused projektide elluviimisel (Terje Kleemann, EAS jurist) 
- Eesti–Norra partnerlus ja partnerlusleping, sh intellektuaalomandi jagamise küsimused
- Riigihanked ja hankeplaan
- Rikkumised ja tagasinõuded
Küsimused, arutelu

13:00 Infopäeva lõpp 

Infopäevale registreerumine EAS-i kodulehel. Registreerumine on avatud kuni 25. juuni 2019 (k.a).

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus