Digitaliseerimise töötuba Digi Kickstart

Ettevõtjalt ettevõtjale digitaliseerimise töötuba DIGI KICKSTART toimub neljas maakonnas alates 30. oktoobrist 2019. Osalema on oodatud ühest ettevõttest 2-3 juhtivatel kohtadel töötavat inimest (v.a. IT-juhid). Programm kestab 1,5 kuud.


30. oktoober 2019 Digi Kickstart – Ida-Virumaa 
31. oktoober 2019 Digi Kickstart – Pärnumaa 
7. november 2019 Digi Kickstart – Tallinn   
7. november 2019 Digi Kickstart – Võrumaa   

Kickstart programm annab võimaluse töötada programmi vältel konkreetselt oma ettevõtte jaoks oluliste teemadega ja jõuda programmi lõpuks konkreetsete sammudeni teie ettevõtte jaoks oluliste sammude ellu viimiseks digitaliseerimise toel.

Programm on suunatud väike- ja keskmise suurusega teenindusettevõttele, et innustada ettevõttes sees märkama väljakutseid ja arendama uusi lahendusi ning suurendada seeläbi konkurentsivõimet. 
Programm koosneb kolmest eraldiseisvat koolituspäevast, mis toimuvad 1,5 kuu jooksul. Koolituspäevade vahel on kaks nädalat aega teostada programmis antavaid kodutöid. 

Kes saavad osaleda? Väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtted ning tööstusega seotud teenusettevõtted, kes soovivad kiirendada enda arengut läbi efektiivsuse tõstmise. Ühest ettevõttest 2-3 juhtivatel kohtadel töötavat inimest (v.a. IT-juhid). Üks koolituspäev kestab kuni 8 tundi. 

Programmis osalemine on ettevõttetele tasuta. 

Programmi eestvedajad on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Võrumaa Arenduskeskus, Pärnumaa Arenduskeskus, Tallinna Ettevõtlusamet, DIGINNO, RISE ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit. 

Tegevuse läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond projekti “Eesti IKT Klaster” raames.