ALSO Akadeemia: Back-IT-UP

ALSO Akadeemia konvernts "Back-IT-UP" toimub 26. märtsil kella 9.00-17.00 Eesti Filmimuuseumis.


Konverents keskendub erinevatele varundus- ja arhiveerimislahendustele, mille tähtsus infosüsteemide osana muutub järjest kriitilisemaks. Kogeme ju kõik igapäevaselt, kuidas infot, mida töödelda, tuleb järjest juurde, mitte ei jää vähemaks ning äriotsuste tegemiseks vajame järjest suurema infohulga läbitöötamist. Infotöötluse kõrval on samaväärse tähtsusega selle info talletamine, varundamine ning arhiveerimine. Oleme täna olukorras, kus info ei asu enam ainult arvutis või konkreetses andmekeskuses, vaid on laiali erinevate infosüsteemide vahel, mis võivad asuda nii pilves kui enda serveris, nii enda kui võõral „pinnal“. 

Tutvustame nii riistvaralisi kui tarkvaralisi lahendusi, mis võiksid olla abiks erinevate varundus- ja arhiveerimislahenduste ülesehitamisel. 

Lisainfo ja registreerumine