Välistööjõu teemaline seminar: Kuidas integreerida välismaalaseid oma meeskonda

Välistööjõu teemaline seminar „Kuidas integreerida välismaalaseid oma meeskonda“ toimub 1. oktoobril kell 15.00 – 17.00 TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mectory, Raja 15, Samsung Digital Academy ruumis.

Kahe ettevõtte esindajad räägivad oma praktilistest kogemustest:
- Mida toob endaga kaasa välismaalas(t)e meeskonda lisandumine?
- Millal muutub meeskonna töökeel ja kas või millal peab muutuma organisatsiooni töökeel?
- Mida arvestada erinevate kultuuride vahelises koostöös?
- Millised on vajalikud rutiinid, mis aitavad võõrkeelsena meeskonda integreeruda?
- Kuidas luua meeskonna valmisolekut meeskonna multikultuurseks muutumisel?
- Kuidas töötada klientide, tiimi kaaslaste ja alltöövõtjatega kes asuvad teises riigis ja on teisest rahvusest?
- Kuidas töötada nii, et töötaja geograafiline asukoht ei oma suurt tähtsust?


Oma kogemusi jagavad:
- Märt Ridala, kes on Telia Sonera Head of Cloud Services Factory. Märt on varasemalt töötanud Elionis ja liikunud sealt edasi Rootsi TeliaSonera grupi tehnoloogiaüksusesse. Alates juunist 2014 juhib Märt EMT ja Elioni IT ning tootearenduse tiimi mis töötab TeliaSonera grupi projektidega. Märt ja tema multirahvuseline tiim on juhivad mitmeid rahvusvahelisi projekte. Näiteks projekti kus kliendid on Soomes, Rootsis ja Taanis, projektijuht Eestis ning tehnilised teostajad Rootsis, Poolas ja Koreas.
- Agur Jõgi, kes on BIGBANK Grupi Tehnoloogiajuht. Varasem töökogemus on samuti väga multikultuurne - 15+ eri rahvusest kolleegiga MYJAR, lugematu hulga eri keelte ning rahvustega Skype ja Skadinaavia taustaga MÄKITORPPA.

Seminarile registreerumine 26. septembrini heleri.vahemae@itl.ee. ITL liikmetele on seminar tasuta, mitte liikmetele on osalustasu 20 eurot, millele lisandub käibemaks.

Seminar toimub Eesti IKT klastri raames, Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel.