Tehnopoli hommikuklubi: Nutikas spetsialiseerumine IKT valdkonnas

Tallinna Teaduspark Tehnopol korraldab 5. märtsil kella 10.00-11.30 hommikuklubi teemal "Nutikas spetsialiseerumine IKT valdkonnas". Hommikuklubi toimub Tallinna Teaduspark Tehnopolis ruumis Merkuur (Teaduspargi 6/1). 

Nutikas spetsialiseerumine on üle-Euroopaline projekt, mille eesmärgiks on tõsta riikides ja regioonides innovaatilisuse taset ettevõtluses. Eesti Arengufond on nutika spetsialiseerumise analüüsi vedanud Eestis, eesmärgiga parandada ettevõtluse ja teaduse koostööd ning aidata ettevõtetel tõsta lisandväärtust. Nutikat spetsialiseerumist IKT valdkonnas tutvustab Arengufondi IKT valdkonna juht Raul Ennus.

Raul Ennus on ligi 15aastase era ja avaliku sektori kogemusega IT ekspert. Töötanud nii Rahandusministeeriumis, ASA Quality Services OÜ-s partneri ja kvaliteedijuhina, tootmis- ja üksusejuhina Tieto Estonia AS-s ja viimastel aastatel tegutseb tarkvara konsultandi, koolitaja ja meeskonnatreeneri ning IT audiitorina ettevõttes Helesinine Konsultatsioonid ning osalise ajaga veab ka Eesti Arengufondis nutika spetsialiseerumise IKT valdkonda.

Lisaks annab TTÜ infotehnoloogia teaduskonna dekaan Gert Jervan ülevaate „TTÜ nutika spetsialiseerumise valguses“.

Gert Jervan on TTÜ usaldusväärsete arvutisüsteemide professor ja TTÜ IT teaduskonna dekaan. Ta on töötanud ja õppinud Linköpingi ülikoolis Rootsis, kus kaitses 2005. aastal ka oma doktoritöö. On olnud nii partneriks kui ka koordinaatoriks mitmetes Euroopa Komisjoni poolt rahastatud teadusprojektides ning tänasel päeval juhib TTÜ IT teaduskonda, kus on üle 150 akadeemilise töötaja ja ca. 2500 tudengit.

Osalemisest teatada hiljemalt 03.03.2015 aadressil teenused@tehnopol.ee.
ITL liikmetele on üritusest osavõtt tasuta, kasutades registreerimisel märksõna „ITL“.