Tarbimiskeskkonna arengu konverents 2015

Tarbijakaitseamet, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Euroopa Komisjoni Eesti esindus korraldavad neljandat korda tarbimiskeskkonna arengu konverentsi. Seekordne konverents keskendub suurandmete, tarbijahariduse ja tuleviku tarbimiskeskkonna temaatikale. Ühtlasi kuulutatakse välja Euroopa Komisjoni tarbijaõiguste teavituskampaania. Konverents toimub 14. mail 2015 Tallinnas hotellis Swissôtel Tallinn. Konverentsi juhib Henrik Roonemaa.

Pidev tehnoloogia areng muudab järjest enam tarbimist, privaatsust ja sellesse suhtumist. Peaaegu igat inimese liigutust püütakse talletada ja väärtuslikeks andmeteks tõlgendada. Seekordsel konverentsil keskendumegi nendele teemadele ja küsime, mida nende andmetega tehakse, mis kasu on nendest ettevõtjatele ning millised on kitsaskohad tarbijale. Samuti arutleme selle üle, milliseid muudatusi oleks vaja teha haridussüsteemis, et tarbijaid muutuvaks tarbimiskeskkonnaks ette valmistada.

Tutvu konverentsi päevakavaga.

Konverentsi eesmärgid on:
• diskuteerida teemal tarbija jalajälg kaupmehe andmebaasis;
• tuua välja suurandmete kasutamise parimaid praktikaid ja kasu ettevõtjatele;
• arutleda andmete kogumise mõju ja võimaluste üle tarbijatele;
• anda võimalus noortele debateerida tuleviku ja privaatsuse teemal;
• heita pilk tuleviku tarbimiskeskkonda ning
• arutleda, kuidas kool suudaks päriseluga sammu pidada ehk milline on tuleviku kool.

Konverentsi sihtgrupp on andmetöötlusega tegelevad ettevõtted, e-kauplejad, suurettevõtjad, infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniettevõtted, pangad, kindlustusseltsid, poliitikakujundajad ja teised riigiasutused, hariduse ja koolitusega seotud institutsioonid ja liidud ning kõik, kes on huvitatud tarbimiskeskkonda ning ettevõtluse ja tarbijaõiguste arengut puudutavatest teemadest, eriti just andmete kogumisega seotud ohtudest, probleemidest ja võimalikest lahendustest tulevikus.

Konverents on eesti keeles ja kõigile huvilistele tasuta.

Konverentsil osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 5. mail 2015.

Konverentsi puudutav praktiline informatsioon

Konverentsi korraldust puudutavates küsimustes pöörduda palun: Anne-Mai Helemäe, anne-mai.helemae@tarbijakaitseamet.ee, tel. 6201 702.