Tagasi kooli kampaania: Reaalainetega edukaks

Järjekorras kolmas ITL-i tagasi kooli algatus „Reaalainetega edukaks“ toimub 1.-31. märts 2015, kus IKT valdkonna ettevõtete töötajad lähevad koolidesse ja viivad seal läbi tunde, selleks et näidata noortele reaalainete õppimise olulisust ja võimalikku seost nende tulevase karjääriga.

Õpetajad saavad kutsuda külalisõpetajaid oma kooli www.tagasikooli.ee portaali kaudu.

Miks me seda teeme:
- aastal 2020 soovime, et IKT kompetentsidega või IKT sektoriga lähedalt seotud töötajate arv oleks kahekordistunud;
– soovime noorteni viia sõnumit, et „Kõik on IT“ – IT on kõikjal ja tänapäeval iga eluvaldkonnaga seotud ning e-oskused saavad olema tulevikus targa töötaja tugisambaks.

Lisainfo ja projektiga liitumine liia.ringo@itl.ee.

Projekti “Reaalainetega edukaks” tegevusi viiakse ellu „Eesti info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse riikliku programmi 2011-2015 (IKTP) rakendusprogrammi“ raames. Tegevuste elluviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.