Siseriiklike ja piiriüleste e-arvete teemalisele aruteluseminar

Olete oodatud siseriiklike ja piiriüleste e-arvete teemalisele aruteluseminarile, mis toimub 16.11.2017 kell 10.00-16.00 Swiss Hotelli Tartu saalis aadressil Tornimäe 3, VI korrus.

Alates järgmise aasta suvest hakkavad Eesti e-arve operaatorid Eesti Post AS (Omniva), Telema AS ja Tieto Estonia AS pakkuma üle-Euroopalist e-arveldusteenust läbi PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) võrgustiku. Seminari eesmärgiks on selgitada täpsemalt PEPPOL-i võrgustikku liitumisega kaasnevaid võimalusi ja loodavaid väärtuseid praegu ja tulevikus. Seminari päevakava on ülesehitatud väga erinevatest seisukohtadest/huvidest lähtuvalt ning sellele toetudes ootame seminarile
• e-arvete saatjaid/vastu võtjaid ehk teenuse kasutajaid,
• teenusepakkujaid,
• arendajaid,
• poliitikakujundajaid ja
• kõiki teisi e-arvete teema vastu huvi tundvaid osalejaid.

Päevakava
9.30                    Kogunemine ja hommikukohv
10:00 – 10:10    Avasõnad
10:10 – 10:20    “Internet of Business projekti tutvustus” Sirli Heinsoo (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit)
10:20 – 10:30    “Current e-invoicing situation in Latvia” Andris Melnudris (Latvian Information and Communication Technology Association)
10:30 – 10:40    “Current e-invoicing situation in Finland” Tapani Turunen (Tieto Finland)
10:40 – 11:30    “CEF eInvoicing - building blocks, implementations, funding and grants” Christian Vindinge Rasmussen (European Commission - Connecting Europe Facility)
11:30 – 12:30      Lõuna
12:30 – 13:00    “PEPPOL – sissejuhatus, tööpõhimõtted ja selle roll e-arvelduses” Ahti Allikas (OpusCapita)
13:00 – 13:30    “Mis võimalused annab PEPPOL võrgustik ettevõttele ja asutusele?” Sander Aasna (Omniva)
13:30 – 14:15    “EDI ja e-arved (sh piiriülesed kaubaarved) – ühisosa ja erinevused; Eesti e-arve standardi tulevik” Toomas Veersoo (Telema)
14:15 – 14:45    Kohvipaus
14:45 – 15:15    “E-arveldamine 2018 - kas oled selleks valmis?” Kaido Heinsalu (Tieto Eesti)
15:15 – 15:30    “PEPPOL-i juurutamise rõõmud ja üllatused” Karl-Eric Schneider (Fitek)
15:30 – 15:45    “Real-Time Economy” Ralf-Martin Soe ja Seth Lackman (ITL, MKM, Ericsson)
15:45 – 16:00    “E-kviitung” Sander Aasna (Omniva)
16.00                 Lõppsõna

Ettekanded toimuvad nii eesti kui ka inglise keeles.

KOHAD TÄITUNUD
NB! Juhul kui olete registreerunud, aga ei saa siiski üritusel osaleda, siis palun andke sellest teada hiljemalt 13.11.2017 e-mailil heleri.vahemae@itl.ee. Vastasel juhul esitatakse teile mitteilmumise korral arve summas 30 EUR + KM.

Seminari korraldavad Internet of Business projekti partnerid Eestist ITL Digital Lab, Eesti Post AS (Omniva), Telema AS, Tieto Estonia AS koostöös rahvusvaheliste partneritega Soomest Tieto Finland AS ning Lätist Latvian Information and Communications Technology Association (LIKTA).
Seminar toimub Euroopa Liidu kaasrahastamisel, The Innovation and Networks Executive Agency (INEA) toel ja Connecting Europe Facility (CEF) programmi raames „Internet of Business“ projekti osana.

Rohkem infot PEPPOL võrgustiku ja Internet of Business projekti kohta leiab siit:
https://peppol.eu 
/index.php?page=359
/index.php?article_id=585&page=167&action=article
/index.php?page=414


Kohtumiseni!

Sirli Heinsoo
Internet of Business projektijuht
ITL Digital Lab
Lõõtsa 6, 11415 Tallinn
sirli.heinsoo@itl.ee
+372 56 456 002