Seminar: Tööstuse automatiseerimine ja tööstus 4.0 - Eesti võimalused

Eesti Arengufond korraldab 23. aprillil kell 15.00 Happy Hour’i, kus räägitakse info-ja kommunikatsiooni- ning materjalitehnoloogiate kasutuselevõtust Eesti ettevõtetes. Tule kuula ja mõtle kaasa, kuidas suurendada Eesti majanduse konkurenstivõimet läbi tööstuse automatiseerimise. 

Tänast ettevõtlusmaastikku analüüsides jääb mulje, et Eesti e-riik lõpeab seal, kus lõpeb avalik sektor, sest info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduste kasutamine erasektoris on väga vähene: ühes äriprotsessis kasutavad IKT-lahendusi vaid pooled ettevõtetest, vaid kolmandik ettevõtetest kasutab IKT-lahendusi kuni neljas äriprotsessis. Selle põhjuseks on Eesti ettevõtete väiksus. Lisaks napib IKT ja teiste automatiseerimislahenduste rakendamiseks kapitali ning oskusi. Samas on oluline ettevõtete efektiivsuse ja lisandväärtuse tootmise võime tõstmine, sest need on olulised eeldused, et olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ning tõsta Eesti inimeste elatustaset.
Tööstuse automatiseerimise vallas on uudseid tehnoloogiaid ja kontseptsioone koondavaks paradigmaks tööstus 4.0 mõiste, mis tähistab järgmist tööstusrevolutsiooni lainet. Tööstus 4.0 põhineb eelkõige tehnoloogiatele nagu küberfüüsilised süsteemid ja asjade Internet ning kontseptuaalselt näeb ette olulisi muudatusi kogu väärtusahela juhtimises.

Eesti majanduse üheks võimalikuks maailmatasemel konkurentsivõime alustalaks on paindlik, efektiivne ja maailmale avatud tööstussektor, mis tänu tööstus 4.0 põhimõtete rakendamisele suudab kiiresti reageerida muutuvale ekspordinõudlusele, toota kõrge kvaliteediga ja massilisele seeriatootmisele sarnase kulubaasiga väikeseeriaid.

Happy Hour’i kava:
• Avamine - Raul Rammula ja Raul Ennus (Eesti Arengufond) ja NAO (Tallinna Tehnikaülikooli humanoidrobot)
• Eesti makromajanduslikud võimalused - Peeter Luikmel (Eesti Pank)
• Tööstuse automatiseerimine – kust alustada ja praktilised näited - Olar Vallimaa (Jeld-Wen)
• Materjalitehnoloogiad kui efektiivse tööstuse oluline komponent - Prof. Tauno Otto (Tallinna Tehnikaülikool)
• Vaba arutelu: millised on reaalsed võimalused Eestis tööstuse laialdasemaks automatiseerimiseks ja millega riik saab ettevõtteid siinkohal toetada?

Happy Hour toimub Eesti Arengufondis (Rotermanni 8) 23. aprillil kell 15:00-17:00. Oma tulekust anna palun teada aadressil info@arengufond.ee 20. aprilliks.