Robotlahing Kose Gümnaasiumis

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) korraldab koostöös Kose Gümnaasiumiga 16. märtsil võistluse „Robotlahing“.
Roboteid hakkavad ehitama ja võistlustulle astumiseks programmeerima Kose robootikaringi lapsed, kohalikud ettevõtjad, IKT ettevõtjad ja avaliku sektori esindajad. Meeskondadel tuleb lahendada kaks ülesannet: linna läbimine robotitega ja sumoroboti liikuma panemine. 

ITL soovib „Robotlahinguga“ tõsta teadlikkust selles osas, et kõikidel elualadel vajatakse üha enam IKT kompetentsidega inimesi. 
Huviringid võivad olla oluline koht noortele IT-pisiku saamiseks. Tartu Ülikooli uuringu järgi oli 35% infotehnoloogia erialasid õppima läinud noortel varasem kokkupuude tehnikaalaste huviringidega. Sama uuring tõi välja, et noored, kes on huviringide kaudu IT-ga kokku puutunud, lõpetavad valitud erialal kõrgkooli suurema tõenäosusega. Eesti majanduse konkurentsivõime hoidmiseks ja tõstmiseks on vaja tänasega võrreldes 1,5 korda enam IKT-spetsialiste. 

Robotlahing toimub neljapäeval, 16. märtsil kella 11.00–13.30 Kose Gümnaasiumis (Pikk 12, Kose).