Intelligentsete transpordisüsteemide (ITS) valdkonna ajurünnak-aruteluseminar

Intelligentsete transpordisüsteemide (ITS) valdkonna ajurünnak-aruteluseminar toimub neljapäeval, 4. mail 2017 kella 9.00-14.00 Radisson Blue hotelli seminariruumis Hansa (Rävala puiestee 3, Tallinn). 

Kohal on erinevad Eesti ITS valdkonna arengu eest vastutavad olulised osapooled (sh Ahti Kuningas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, Kristjan Duubas Maanteeametist, kohalikud omavalitsused, PROLOG jt). Seminari raames soovime kaardistada avaliku ja erasektori koostöös erinevate Eesti IKT Arenguprogrammis ning Transpordi Arengukavas 2014-2020 toodud transpordi- ja logistikasektori väljakutsete lahendamise alternatiive ning võimalusi IT-tehnoloogiate abil.


Kavas on:
1) Lühiülevaade ITS Estonia võrgustiku hetkeseisust ning visioonist edasiseks (Maarja Rannama, ITS Estonia võrgustiku koordinaator)
2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ülevaade Eesti IKT Arenguprogrammi, Transpordi Arengukava 2014-2020 vajaduste ja käesoleva ajurünnaku väärtuse ning tulemuste kasutamise kohta (Indrek Gailan, MKMi Transpordi Arengu ja Investeeringute osakonna juht)
3) Kolme paralleelse fookusteema arutelu ja lahendusvariantide väljapakkumine – probleemi püstitus valdkonna eksperdi poolt, ajurünnak töögruppides, lahenduste väljavalimine/kokkuvõtete tegemine. 

Käsitletavad teemad on seekord järgnevad:
• Kuidas efektiivselt lahendada väheasustatud piirkondade nõudluspõhist transpordipakkumist (ühistransport, sotsiaaltransport jne) Väätsa valla näitel? Milliseid andmeid oleks probleemi lahendamiseks täiendavalt vaja?
Teemat avab: Lauri Läänemets, Väätsa vallavanem
• Kuidas tehnoloogia kaasabil vähendada tipptundide liikluskoormust Rae valla näitel? Mis piirab täna olukorra lahendamist? Milliseid andmeid oleks probleemi lahendamiseks täiendavalt vaja?
Teemat avab: Mart Võrklaev, Rae vallavanem
• Ootused ja nõudmised andmevahetuskihile Single Window juurutamisel
Teemat avab: Ulrika Hurt, Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing PROLOG

Seminari moderaator: Enn Saar

Oma osalemisest palun teada anda hiljemalt 28. aprilliks SIIN. Osalejate arv on piiratud.

Seminar on osalejatele TASUTA. Juhul kui olete registreerunud, aga ei saa siiski üritusel osaleda, siis palun andke sellest eelnevalt teada e-mailil heleri.vahemae@itl.ee. Vastasel juhul esitatakse teile mitteilmumise korral arve summas 20 EUR+ KM.

Seminar toimub Euroopa Liidu kaasrahastamisel, Euroopa Regionaalarengu Fondi toel „Eesti IKT klaster“ projekti raames.