ITS valdkonna aruteluseminar

Intelligentsete transpordisüsteemide (ITS) valdkonna aruteluseminar toimub 09.11.2016 kell 9.00-13.30 Zappi konverentsikeskuse seminariruumis aadressil Lõõtsa 6, II korrus.

Seekordsel seminaril on kohal Eesti ITS valdkonna arengu eest vastutavad olulised osapooled (Ahti Kuningas ja Toomas Haidak MKM-st, Kristjan Duubas Maanteeametist, Teede Tehnokeskuse ja PROLOG-i esindajad jt), et avaliku ja erasektori koostöös kaardistada erinevate transpordi- ja logistikasektori probleemide lahendamise alternatiive ning võimalusi IT-tehnoloogiate abil. Lisaks sellele on plaanis erinevaid valdkonna osapooli ühendava ITS Estonia võrgustiku loomine/määratlemine.

Seminari eesmärkideks on:
1) Era- ja avaliku sektori koostöös kaardistada võimalikud IT kaasaabil lahendatavad alternatiivid erinevatele transpordi ja logistika sektoriga seotud probleemidele Eestis
2) Ettepanek erinevaid valdkonna osapooli ühendava ITS Estonia võrgustiku loomiseks

Aruteluseminarile saab registreeruda kuni 02.11 SIIN.

Seminar toimub Euroopa Liidu kaasrahastamisel, Euroopa Regionaalarengu Fondi toel „Eesti IKT klaster“ projekti raames.

Lisainfo
Maarja Rannama
Projektijuht
Eesti Infotehnoloogia ja
Telekommunikatsiooni Liit
maarja.rannama@itl.ee
+372 5558 2672
Skype: maarjaunt