ITL-i liikmetele juhtide klubi meditsiini valdkonna esindajatega

Hooaja viimane juhtide klubi toimub 16. juunil kell 15.00-17.00 Olümpia hotellis ruumis Zeta 1 (Liivalaia 33, II korrus, restorani kõrval).

Seekordses juhtide klubis räägivad meditsiini valdkonna esindajad oma
- IT alaste otsuste tagamaadest,
- e-tervise infosüsteemi rakendamisest töös,
- haiglate motivatsioonist IT teenuseid ja tooteid tervishoiuteenuste osutamisel kasutada
- kas ja kuidas on seotud tervishoiuteenuse kvaliteet ja IT.
Lisaks arutleme võimalike tervishoiu tuleviku arengute üle, vaadates arengusuundi maailmas.

Arutelus osalevad ja oma vaateid jagavad:
Kalev Karu - AS Medicumi nõukogu esimees
Tõnis Allik - Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees
Hannes Annus - Pärnu Haigla Informaatikateenistuse juhataja
Toomas Kärner - Elionist

Üritus on mõeldud ITL liikmetele, kohtade arv on piiratud. Palume teatada oma osalemisest hiljemalt 12. juuniks heleri.vahemae@itl.ee.

Seminar toimub projekti „Eesti IKT klaster II“ raames, Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel.