Stipendiumikonkurss 2019

30. september 2019

Stipendiumikonkursile laekunud avalduste põhjal otsustas 30. oktoobril 2019 MTÜ ITL Segakoor juhatus määrata noore dirigendi stipendiumi dirigent Rasmus Laks’ile. Stipendium kehtib perioodil oktoober 2019 kuni september 2020.

23. august 2019

MTÜ ITL Segakoor (edaspidi ka segakoor) kuulutab välja järjekordse konkursi ühele noorele dirigendile stipendiumi taotlemiseks ja määramiseks segakoorilaulu edendamisel ning ITL Segakoori loomingulise ja kunstilise taseme arendamisel hooajal oktoober 2019 kuni september 2020 (kaasaarvatud). Stipendiaadilt oodatakse suutlikust arendada edasi segakoori järgmisel lauluhooajal, luua musikaalseid suhteid ja korraldada segakoorile vähemalt üks avalik ühiskontsert  mõne teise muusikalise kollektiiviga ning teha aktiivselt ettevalmistusi koori  esinemiseks võimalusel mõnel rahvusvahelisel koorifestivalil.

Konkursil osaleda soovijatel tuleb esitada hiljemalt 27. septembriks 2019 MTÜ ITL Segakoor juhatusele vabas vormis stipendiumi taotlus-avaldus koos koopiaga musikaalset haridustaset tõendavast dokumendist (diplomi koopia) ja oma nägemus oma eesmärgi teostusest. Stipendiumi taotlemise dokumendid tuleb saata e-posti aadressil segakoor@itl.ee.

Stipendiumide määramise eeltingimusteks on, et noorel dirigendil on omandatud akadeemiline kraad koorijuhtimise erialal, eelnev praktiline kogemus ja muusikaalased teadmised ja oskused segakoori juhendamisel ja/või arendamisel ning tema ülikooli lõpetamisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 7 aastat. Stipendiumi ei saa taotleda MTÜ ITL Segakoor juhatuse liikmed ja asutajaliikmed.

Stipendiaat kuulutatakse välja hiljemalt 30. septembril 2019. Stipendiumi suuruse määramine toimub vastavalt MTÜ ITL Segakoor juhatuse otsusele.
MTÜ ITL Segakoor juhatus jätab endale õiguse stipendiaati mitte välja kuulutada, kui konkursile ei laeku ühtegi sobivat kandidaati.

Täiendav info mob +372 50 13 335 või segakoor@itl.ee