Stipendiumikonkurss 2018

01. oktoobril 2018
Stipendiumikonkursile laekunud avalduste põhjal otsustas 01. oktoobril 2018 MTÜ ITL Segakoor juhatus määrata noore dirigendi stipendiumi dirigent Rasmus Laks’ile. Stipendium kehtib perioodil oktoober 2018 kuni september 2019.


29. august 2018
MTÜ ITL Segakoor kuulutab välja järjekordse stipendiumikonkursi ühele noorele dirigendile stipendiumi taotlemiseks ja määramiseks segakoorilaulu edendamisel ning ITL Segakoori loomingulise ja kunstilise taseme arendamisel hooajal oktoober 2018 kuni september 2019 (kaasaarvatud). Stipendiaadilt oodatakse suutlikust arendada segakoori hooajal edukalt kvalifitseeruma 2019 toimuvale üldlaulupeole „Minu arm“  ja võimalusel koori esinema mõnel rahvusvahelisel koorifestivalil.

Konkursil osaleda soovijatel tuleb esitada hiljemalt 28. septembriks 2018 MTÜ ITL Segakoor juhatusele vabas vormis stipendiumi taotlus-avaldus koos koopiaga musikaalset haridustaset tõendavast dokumendist (diplomi koopia) ja oma nägemus oma eesmärgi teostusest. Stipendiumi taotlemise dokumendid tuleb saata e-posti aadressil segakoor@itl.ee.

Stipendiumide määramise eeltingimusteks on, et noorel dirigendil on omandatud akadeemiline kraad koorijuhtimise erialal, eelnev praktiline kogemus ja muusikaalased teadmised ja oskused segakoori juhendamisel ja/või arendamisel ning tema ülikooli lõpetamisest ei tohi olla möödunud rohkem kui 7 aastat. Stipendiumi ei saa taotleda MTÜ ITL Segakoor juhatuse ja asutajaliikmed.

Stipendiumi määramine toimub vastavalt MTÜ ITL Segakoor juhatuse otsusele.
Stipendiaat kuulutatakse välja hiljemalt 1. oktoobril 2018.

Täiendav info mob +372 50 13 335 või segakoor@itl.ee.