Ühisalgatused

Mobiilside sektori anonüümsete telefonimüügi kõnede hea tava  

Mobiilside sektori anonüümsete telefonimüügi kõnede hea tava (edaspidi hea tava) puhul on tegemist ITL-i eestvedamisel koostatud dokumendiga, mille eesmärgiks on piirata anonüümsete müügikõnede tegemist mobiilside sektoris ja kaitsta seeläbi senisest enam isikute privaatsust. Hea tava näol on tegemist valdkonna iseregulatsiooniga. 
 
Anonüümsete telefonimüügi kõnede hea tava leiab siit.
 
Hea tava põhipunktid:
Mobiiltelefoniteenuse osutajad võivad teha mobiilsideteenuste müügiks telefonimüügi kõnesid ainult neile inimestele, kes on andnud selleks eelneva nõusoleku. 
 
Operaatorid võivad jätkuvalt teha telefonitsi pakkumisi oma teenuste klientidele ja kasutajatele. 
 
Telefonimüügi kõnesid võib ilma nõusolekuta teha teenuste müümiseks äriklientidele, kuid seda vaid juhul, kui vastav ärikliendi number on avalikult kättesaadav (nt äriregistris, ärikliendi kodulehel).   
 
Hea tavaga ühinenud mobiiltelefoniteenuse pakkujad:
Elisa Eesti AS, Tele2 Eesti AS, Telia Eesti AS.
 
Hea tavaga ühinemine:
Hea tavaga on oodatud ühinema kõik Eesti mobiiltelefoniteenuse osutajad. Hea tavaga ühinemise kohta saab täiendavat informatsiooni telefoninumbril 617 7145 ja e-posti aadressil jyri.joema@itl.ee.
 
Kaebused:
Kui telefonimüügi kõne saab klient, kes ei ole vastavat nõusolekut andnud, saab ta sellest teada anda, kirjutades e-posti aadressile heatava@itl.ee.