Auhinnad ja stipendium

Auhindade reglement

Aasta Tegija on inimene, inimeste rühmitus või firma, kelle teod mõtted ja/või tegevus on kõige enam mõjutanud möödunud aasta IKT valdkonda Eestis. Tegija ei pea olema mingist kindlast valdkonnast ja võib olla nii era- kui riiklikust sektorist, eeldatavasti on mõjukad tegijad tuntud ka laiemalt kui vaid teie firmas.
Aasta Idee on mõte või plaan, mis on kõige rohkem mõjutanud möödunud aasta IKT valdkonda Eestis. Idee võib olla nii realiseeritud kui realiseerimata, kuid ta peab olema laiemale avalikkusele tuntud.
Aasta Tegu on kas mõni üksik tegu, toode, teenus või projekt, millega möödunud aastal IKT maailma üllatatud on. Aasta Teo nominendiks esitamise tingimuseks on tegevuse lõpetatus. Kui teoks pakutakse toodet või teenust, peab see olema olemas ja jätkuvalt kättesaadav. Nominendiks võib julgesti pakkuda ka oma firma lahendusi.
Aasta Läbimurdja on inimene, inimeste rühmitus või firma, kes on hüppeliselt oma tegevusega kas majanduslikult või globaalselt edu saavutanud.

USTUS AGURI stipendiumi statuut

Jagatud auhinnad ja stipendiumid 

2018  
Aasta Tegija: Arno Kütt, AS Cleveron asutaja ja omanik visionäär ja praktik, kes vaatab kogu majanduskeskkonda laiemalt, suudab ühendada nii tehnoloogia- kui ka tööstussektori ning soodustab Eesti-sisest töörännet

Aasta Tegu: Eesti Rahvusvahelise maja avamine

AS Mainor ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koostöös valminud uudne teenuskeskus välisspetsialistide sisseelamise hõlbustamiseks

Aasta Tegu: varajane hoiatussüsteem Sille

AS Dateli poolt loodud satelliitide ava-andmetel põhinev hoonete ja rajatiste vajumise või tõusmise jälgmise teenus

Aasta Idee: Rakendusuuringute keskuse loomine

Anne Sulling idee asutada rakendusuuringute keskus, kus ettevõtetel koostöös teadlastega oleks võimalus luua kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid
Ustus Aguri nimeline stipendium: Dmytro Fishman, TÜ Doktoritöö teema “Data integration and mining in bioinformatics”, juhendajad Jaak Vilo, Pärt Peterson ja Hedi Peterson
2017  
Aasta Läbimurdja: Smart-ID AS SK ID Solutions'ile Smart-ID tehnilise teostuse eest 
Aasta Tegija: Vabariigi Valitsuse korraldatud digitaalvaldkonna tippkohtumine Euroopa Liidu nõukogu eesistumise raames 29. septembril 2017 toimunud Digitaalvaldkonna tippkohtumise korraldamise eest
Aasta Idee: tehisntellektile õigusliku staatuse andmine Tehisintellektile õigusliku staatuse andmise idee algatajad on Marten Kaevats, Pirko Konsa, Karmen Turk ja Maarja Pild.
Ustus Aguri nimeline stipendium: Konstantin Shibin, TTÜ dokoritöö teema "System-Wide Fault Management based on IEEE 1687 IJTAG", juhendajad Artur Jutman ja Sergei Devadze
2016  
Aasta Idee: Paberivaba logistika algatus     Eesti Ostu- ja Tarneahela Juhtimise Ühing Prolog, kes koordineerib initsiatiivi taga oleva esindusliku koostöövõrgustiku tööd.
Aasta Tegijad: Kaidi Ruusalepp ja Karoli Hindriks kes valiti Euroopa startup- ja riskikapitali maailma 50 mõjukaima naise hulka.
Aasta Tegu: Vali-IT programmi ellukutsumine mille käigus pakutakse 500 inimesele järgmise 3,5 aasta jooksul võimalust ümber õppida, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
Aasta Tegu: seadusemuudatus, mis vähendab valguskaablite paigalduskulusid Riigikogu liikmete algatusgrupp - Tanel Talve, Andres Metsoja, Mihhail Stalnuhhin, Andres Ammas, Henn Põlluaas ja Kristjan Kõljalg.
Aasta Läbimurdja: Skeleton Technologies OÜ kiire ja muljetavaldava läbimurde eest nii Euroopas kui ka mujal maailmas.
Ustus Aguri nimeline stipendium: Artjom Rjabov, TTÜ doktoritöö teema „Arvutusmahukate protsesside paralleeltöötlus riistvaralistes akseleraatorites“, juhendajad Aleksander Sudnitsõn, Valery Skliarov
2015  
Ustus Aguri nimeline stipendium: Ilja Šmorgun , TLÜ doktoritöö teema „Kõikjaleulatuv interaktsioon“, juhendaja professor David Lamas
2014  
Aasta Tegu: e-Estonia showroom´i teostamine  Eesti infoühiskonna parimaid praktikaid tutvustava esitluskeskuse kaasajastamise eest
Aasta Tegija: Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Taavi Kotka  e-Eesti eestvedamise ja avalikus sektoris kiirete muudatuste algatamise eest
Aasta Idee: e-residentsuse autorite kollektiiv (kõik kaasamõtlejad)  algatus, mis paneb ikka ja jälle välismaalased imestama
Aasta Läbimurdja: Taxify  ülikiirelt masskasutusse läinud teenuse loomise eest
IKT sektori eestkõneleja: Vabriigi President Toomas Hendrik Ilves  Eesti e-arengu ja e-demokraatia võimaluste tutvustamise ning propageerimise eest maailmas
Ustus Aguri nimeline stipendium: Riivo Talviste, TÜ doktoritöö teema „Turvalise ühisarvutuse praktilise rakendamisega seotud usaldusküsimused ja tehniline keerukus“, juhendajad professorid Sven Laur ja Dan Bogdanov
2013  
Aasta Idee: Tartu Ülikooli õppekava "IT õigus" ja Tallinna Tehnikaülikooli õppekava "Integrated engeneering"  interdistsiplinaarsed, IKT-ga seotud õppekavad
Aasta Tegija: Jaak Vilo  Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudi ümberkorraldamine ja kaasajastamine
Aasta Tegu: projekt „Netis sündinud“  väga mõjus ja innovaatiline lahendus internetiturvalisuse alase teadlikkuse tõstmisel (projekti konsortsium Vaata Maailma SA, BCS Koolitus AS, VAT Teater)
Aasta Läbimurdja: Trigoni Agri AS  IT tulemuslik integreerimine äriprotsesside toetamiseks
Ustus Aguri nimeline stipendium: Inna Shvartsman, TTÜ doktoritöö teema „Meetod ja vahend psühholoogiliselt realistlike simuleeritud treeningolukordade loomiseks“, juhendaja professor Kuldar Taveter
2012  
Aasta Tegija: robotivõistlus Robotex'i korraldusmeeskond  suurima noorte seas tehnoloogiaalast huvi tõstva võistluse Robotex korraldamise eest juba 12 aastat
Aasta Tegu: tudengisatelliit ESTCube-1  interdistsiplinaarse koostöö ning kosmosetehnoloogia arendamise eest, mis aitab kaasa ka reaalainete populariseerimisele
Aasta Idee: Progetiigri programm  mis loob eelduse üldhariduskoolides programmeerimise õppimiseks
Aasta Läbimurdja: Eesti tarkvaraettevõte Zeroturnaround OÜ  oma teenustega hüppelise majandusliku edu saavutamise eest
Ustus Aguri nimeline stipendium: Sergei Astapov, TTÜ doktoritöö teema „Adaptiivne klassifitseerimine reaalajas: jagatud agentidel põhinev lähenemine“, juhendaja professor Jürgo-Sören Preden
2011  
Aasta Tegija: Karmen Turk  ACTA-temaatika laiaulatusliku diskussiooni algatamise eest
Aasta Tegu: e-raamatute arendaja Margus Küppar e-raamatute ja lugerite jõulise populariseerimise ning läbimüügi suurendamise eest
Aasta Idee: avaliku sektori valduses oleva teabe teenuste väljatöötamiseks ettevõtetele kättesaadavaks tegemine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ustus Aguri nimeline stipendium: Konstantin Tretjakov, TÜ doktoritöö teema „Masinõppe meetodid bioinformaatikas“, juhendaja professor Jaak Vilo
2010  
Aasta Tegija: Garage 48 Sihtasutus Eesti start-up vaimu edendamise eeskuju
Aasta Tegu: Eesti IT sektor valutu ülemineku eest eurole
Aasta Idee: IT Akadeemia Eesti IKT hariduse parendamise diskussiooni algatamise ja eestvedamise eest Arengufondi poolt
Ustus Aguri nimeline stipendium: Dan Bogdanov, TÜ doktoritöö teema „Privaatsust säilitav andmetöötlus praktilistes rakendustes"
2009  
Aasta Tegija: Kalev Pihl internetiturvalisuse teadlikkuse tõstmise eest laste, noorte, lastevanemate ja lastega töötajate hulgas
Aasta Tegu: Ericssoni tehase avamine oluline investeering IKT valdkonda, mis näitas suure rahvusvahelise ettevõtte usku Eesti riiki ja inimestesse
Aasta Idee: EstWin kogu Eestit uue põlvkonna lairibainternetiga katmine. Väga hea näide IKT-ettevõtete koostööst, mis loob aluse uute IT teenuste loomiseks
Aasta Pidur: Sander Mägi 24 IKT-ettevõtte 10 miljoni kroonise ühise eksporditoetuse taotluse torpedeerimise eest
Ustus Aguri nimeline stipendium: Jüri Reimand, TÜ doktoritöö teema „Geenivõrgustike funktsionaalne analüüs“, juhendaja Jaak Vilo
2008  
Aasta Tegija: Margus Püüa Eesti info- ja kommunikatsioonivaldkonna era- ja avaliku sektori koostöö edendamise eest
Aasta Tegu: NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskuse käivitamine Eesti info- ja kommunikatsioonivaldkonna oskuste rahvusvahelisel tasemel ära kasutamine küberturvalisuse teemade uurimis- ja arendustegevuses
Aasta Idee: Eesti IKT Demokeskus uudse lähenemise eest  Eesti info- ja telekommunikatsiooni sektori toodete ja lahenduste integratsioonist tekkiva sünergia demonstreerimisel ning sektori koostöö arendamisel
Ustus Aguri nimeline stipendium: Maksim Jenihhin, TTÜ doktoritöö teema “Täiendatud isetesti meetodid kiipsüsteemidele”, juhendaja professor Raimund Ubar
2007  
Aasta Tegija: Allan Martinson Arengufondi loomise eestvedamise ja IKT valdkonna aastatepikkuse edendamise eest
Aasta Tegu: “Arvtikaitse 2009” era- ja avaliku sektori ühisprojekti käivitamise eest, mis muudab kolme aasta jooksul infoühiskonna teenuste kasutamise olulisel määral turvalisemaks
Aasta Idee: Mobiil-ID teenus AS EMT alternatiivse mobiiltelefonil põhineva autoriseerimislahenduse põhimõtte väljatöötamise eest
Ustus Aguri nimeline stipendium: Tarmo Robal, TTÜ doktoritöö teema “Veebipõhiste süsteemide ja teenuste rakendamise projekteerimine”, juhendaja professor Ahto Kalja
2006  
Aasta Tegija: Andres Keevallik aastatepikkuse töö eest tehnikahariduse, sealhulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) hariduse eest seismisel ning aktiivse tegutsemise eest IKT valdkonna edendamisel
Aasta Tegu: e-Valimised e-valimiste õnnestunud läbiviimiste ja selleks vajalike lahenduste loomise eest 
Ustus Aguri nimeline stipendium: Tanel Alumäe, TTÜ doktoritöö teema “Eestikeelse kõne tuvastus”, juhendaja emeriitprofessor Leo Võhandu
2005  
Aasta Tegija: Peeter Marvet väsimatu toimetamise eest infotehnoloogia sõnumi laiadesse rahvamassidesse kandmise nimel, Eesti IT ja telekommunikatsioonisektori huvide kaitsmine EL-i bürokraatia keerdkäikudes
Aasta Tegu: ID-pilet, AS Sertifitseerimiskeskus ID-pilet on unikaalne pretsedent “piletisüsteemide maailmas” ja täiesti uudne lähenemine pileti mõistele. Tegemist on on-line’s soetatava ja kontrollitava sõiduõigusega, kus kogu informatsioon asub ühes andmekeskuses
Aasta Haridusauhind: Eesti e-Ülikool EITSA poolt administreeritav kõrgkoolide konsortsium, mille eesmärk on elukestva õppe põhimõtetest lähtudes kõrgkoolidevahelise koostöö arendamine ja lihtsustamine e-õppe erinevate vormide juurutamisel
Ustus Aguri nimeline stipendium: Ilja Tšahhirov, TTÜ doktoritöö teema "Digitaalallkirja ühilduvus riikide vahel", juhendaja Prof Jaak Tepandi
2004  
Aasta Tegija: e- Riigi Akadeemia e-info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alane arendus- ja analüüsikeskus, mille eesmärk on koolitada Eesti juhtivate IT-spetsialistide kaasabil endiste SRÜ, Ida-Euroopa ja Aasia riikide tippametnikke
Aasta Idee: Riiklik riskikapital fond Juhan Parts, Meelis Atonen, Raul Malmstein
Aasta Tegu: Skype internetitelefoni projekt eestlaste kaasabil loodud internetitelefon Skype, millega saab interneti vahendusel teha tasuta telefonikõnesid üle maailma
Ustus Aguri nimeline stipendium: Marion Lepasaar, TTÜ juhendaja Ahto Kalja
2003  
Aasta Tegija: Marek Tiits  
Aasta Tegu: Doc@home  
2002  
Aasta Tegija: Uuno Vallner IKT visionäär ja edendaja
Aasta Idee: ID kaardi käivitamine  
Aasta Tegu: Projekt „Vaata maailma“  
2001  
Aasta Tegija: Linnar Viik  EV peaministri nõunik
Aasta Idee: E-VIIS  Elektroonne Valistuse istungite infosüsteem
Aasta Tegu: EMT e-parkimisteenus  
Aasta Haridusauhind: IT Kolledž  
2000  
Aasta Tegija: Mart Laar EV peaminister progressiivsete ideede ja lahenduste toetaja IT valdkonnas
Aasta Idee: IT Kolledž  
Aasta Tegu: Tele2 tasuta internet  
1999  
Aasta Tegija: Toomas Sõmera, Eesti Telekomi peadirektor infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonivaldkonna arengu edendaja
1998  
Aasta Tegija: Jaak Tepandi, TTÜ professor Eesti infopoliitika raamkava koostaja

  

Aasta läbimurdja