Liidust

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ametlik lühend ITL) on info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga (IKT) tegelevaid ettevõtteid ja organisatsioone ühendav erialaliit. ITL-i kuuluvate ettevõtete käive moodustab üle 67% Eesti IKT-sektori kogukäibest.

Sektori näitajad: Ettevõtete arv: 3933, käive 3,6 miljardit eurot, lisandväärtus töötaja kohta 45 000 eurot, töötajate osakaal tööhõivest 4,4%, töötajate arv 20 333 (allikas: ITL-i tellitud 2016. a. majandusnäitajate analüüs, koostaja Paavo Siimann).  

Liidu eesmärgiks on teha Eesti IKT-ettevõtete tegutsemine lihtsamaks: soodustada IKT sektori äri Eestis, pakkuda lisandväärtust Eesti majandusele ning hõlbustada ettevõtetevahelist koostööd.  

ITL-i visioon infoühiskonnast 2030 toetub kolmele sambale: 1) nutikas ja julge majandus, 2) nutikas rahvas ning 3) nutikas ja visiooniga riik. See on nutikas Eesti. 
ITL-i IKT sektori visoon: aastal 2020 on Eesti heaolu allikaks IKT nutikas kasutamine majanduselus ja ühiskonnakorralduses. 

ITL-i prioriteetsed valdkonnad:
Haridus ja tööjõud: Eesti IKT-sektoril on puudu 7000 töötajat  
Poliitika: Vähem riiki, vähem regulatsioone  
Majanduse digitaliseerimine: Digitaliseerimine kiirendab Eesti majanduskasvu.   

ITL on liikmete huvide paremaks kaitsmiseks liige järgmistes organisatsioonides - DigitalEurope, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Maksumaksjate Liit 

ITL-i eelkäija oli 1992. aastal asutatud Eesti Arvutifirmade Assotsiatsioon (AFA). 23. märtsil 2000 ühines AFA Telekommunikatsiooniettevõtete Liiduga (TEL). Asutamisprotsessis osales 40 firmat. Liidu nimeks sai Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooniettevõtete Liit (ITL).