Eesti IKT klaster

Eesti IKT klaster on IKT-sektori ettevõtete rahvusvaheliselt tunnustatud koostöövõrgustik ja tugi äri arendamiseks. 
Meie eesmärk on aidata riikidel ja organisatsioonidel jõuda maailmatasemel digitaalsete ühiskondadeni. 

IKT KLASTRI VÄÄRTUSED 
• IKT klaster pakub neutraalset platvormi konkurentide ühisturunduseks ja äriarenduseks – suurendame IKT-ettevõtete müügitulu läbi koostöö teiste valdkondadega ning innovaatiliste toodete ja teenuste arendamise. 
• Oleme rahvusvaheline müügiorganisatsioon, one-stop shop – vahendame kontakte õigete äripartneriteni jõudmiseks rahvusvahelistel sihtturgudel ning tõstame Eesti kui IKT päritolumaa tuntust ja toetada klastri partnerite eksporti.
• Arendame IKT-ettevõtete kompetentse – suurendame klastri partnerite rahvusvahelist konkurentsivõimet läbi uute teadmiste, oskuste ja kompetentside arendamise. 

IKT KLASTRI FOOKUS 
Fookuses on kolm valdkonda: 
• tööstuse digitaliseerimine,
   
• e-riigi lahenduste eksport
 
• Intelligentsed transpordisüsteemid

EESTI IKT KLASTRI STRATEEGIA 2019–2023

IKT KLASTRI TEENUSED  
IKT klaster pakub klastri partneritele tuge kasvuks välisturgudel, innovaatiliste koostööprojektide algatamiseks ning töötajate kompetentside arendamist. Täpsem info

IKT KLASTRIGA LIITUMINE 
IKT klastriga liitumise kohta info saamiseks võtke ühendust: doris.pold@itl.ee.  

Esimese klastrina Eestis omab IKT klaster rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedimärgi European Cluster Excellence hõbemärgist.