Eesti e-arve

Avaliku sektori asutusele (RMPTS § 71 lõige 7 mõttes) esitatav masintöödeldav arve (e-arve) peab vastama määrusele „masintöödeldava algdokumendi juhend“. Juhend sätestab esitatavate masintöödeldavate algdokumentide vormingu ja tehnilised nõuded. Eesti e-arve formaadi arendus ja juhtimine on aastast 2019 ITL-i e-arve toimkonnas. 

Aktuaalsed Eesti e-arve kirjeldused ja kasutusjuhised on teile kättesaadavad allpool olevatel linkidel. 

1. E-arve edastamine panka – üldine teenuse juhend (EST) (ENG) (zip)  
2. Eesti e-arve kirjeldus (Ver 1.2) (Ver 1.1) (zip)  
3. Description of Estonian e-invoice (Ver 1.2) (Ver 1.1

E-arve operaatoritele saab esitada küsimusi e-arvete esitamise ja standardi (juhise) rakendamise kohta: earvekasutus@itl.ee 

Mida e-arvete puhul silmas pidada - lisainfo korduma kippuvate küsimuste kohta


Projekt Internet of Business (IoB) 
IoB projektis on loodud spetsifikatsioonid, mis kirjeldavad, kuidas Eesti e-arvet kasutada vastavalt Euroopa e-arve standardile. 

Tulemid:
1. Eesti e-arve v1.2.EN kirjeldus eesti keeles   
2. Eesti e-arve v1.2.EN kirjeldus inglise keeles 
3. Eesit e-arve maping EL e-arve semantilise mudeliga   
4. Eesti e-arve maping UN/CEFACT CII D16B süntaksiga 
5. Eesti e-arve maping PEPPOL BIS3 UBL süntaksiga 
6. Eesti e-arve v1.2.EN XSD