Digitaliseerimine

 

Tööstuse digipööre Eestis on võimalik ja vajalik. Eesti konkurentsivõime säilitamiseks ja parandamiseks peavad oluliselt suurenema ettevõtete investeeringud tööstuse kaasajastamisse. Riiklikud majanduse digitaliseerimist toetavad meetme hoogustaksid kogu Eesti majanduse arengut ning suurendaksid IKT rakendamist erasektoris.  
Tööstus 4.0 on uudsete tehnoloogiate rakendamine kogu tarneahela lõikes tööstusettevõtte tootlikkuse suurendamiseks. Eesti konkurentsivõime säilitamiseks, aga veelgi enam parandamiseks, on vaja järgnevatel aastatel teha olulisi investeeringuid tööstuse kaasajastamisse. LOE EDASI

Digidiagnostika toetuse taotlemine ja partnerite leidmine 
EAS pakub võimalust ettevõtetel taotleda toetust diagnostika koostamiseks. Digidiagnostika aitab kaardistada võimalused, kuidas digitaliseerimise ja automatiseerimise kaudu viia enda ettevõtte tootmisprotsessid efektiivsemaks. Toetust saavad taotleda töötleva tööstuse või mäetööstuse ettevõtted. Soovitame kasutada ettevõtteid, kellel on lisaks konsulteerimise kogemusele ka tööstusettevõtetes IT-projektide elluviimise ja tehnoloogiate rakendamise kogemus. Toome välja Eesti IKT klastri ettevõtted, kes omavad kogemusi tööstusvaldkondade projektide teostamisel. LOE EDASI

Transpordi ja logistika digitaliseerimine on suure potentsiaaliga valdkond
Lähikümnenditel on transpordisektoris oodata murrangulisi muudatusi, kus suur osa turust jagatakse ümber seoses tehnoloogia arengu ning uute ärimudelitega. Võidavad eelkõige infotehnoloogia võimalusi kasutavad ärimudelid. Eestil, kui maailmas tunnustatud digiriigil, tekivad sellega seoses võimalused majanduskasvuks. LOE EDASI

Eesti on e-riigi lahenduste kasutuselt nr. 1 maailmas 
Meil on olemas vajalikud kogemused ja referentsid turvalise digitaalse ühiskonna ülesehitamise oskuste ekspordiks. Toetame IKT klastri tegevuste kaudu oma ettevõtete  uutele turgudele sisenemist ning ekspordialaste kompetentside arendamist. Tegeleme Eesti seadusandliku keskkonna regulatsioonidega, et eksport tõrgeteta toimida saaks. Hetkel on fookusteemaks, kuidas luua ühtselt toimiv reeglistik riigiametnike kaasamiseks avalike teenuste eksporti. Ühisturunduse soodustamiseks on loodud e-Estonia bränd ja eksporditavad IKT lahendused on ettevõtete lõikes kirjeldatud veebis www.e-estoniax.com

Erasektori reaalaja info liikumise korraldamise süsteemi arendamine on vajalik. Reaalajas toimuvate automatiseeritud äritehingute jaoks peab olema turvaline ja mugav keskkond. 
Eesmärgiks on arendada turvaline ja standardiseeritud reaalaja majanduse kontseptsioonil põhinev võrgustik, kus kõik äritehingud toimivad digitaalselt, suures osas automatiseeritult ja reaalajas. Selleks on vaja juurutada Euroopa Liidu standardid ja siduda end Euroopas kasutuseloleva võrgustikuga, mis omakorda lihtsustab Eesti ettevõtete jaoks üleeuroopalist e-arveldust oluliselt. Ülepiiriline e-arveldus laitab kogu tarneahelas hoida kokku nii aega kui ka raha. LOE EDASI


SAAVUTUSED  
Pilootprojektid Hyrles ja Protex ning Tark treiler     
ITS Estonia võrgustik  
Eesti IKT klaster  
IKT lahenduste ekspordi platvorm