Aukohus

Aukohus kontrollib Eetikakoodeksi järgimist ITL-i liikmete poolt ja käsitleb vastavaid kaebusi, aidates sellega kaasa infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni valdkondade mainet kahjustavate juhtumite vältimisele ning lahendades ettevõtjate vahelised probleemid organisatsiooni siseselt. Aukohtu koosseisu valib ja kinnitab Liidu Üldkoosolek 2 aastaks.

Aukohtule saab esitada kaebuse posti teel aadressile Lõõtsa 2B, 11415 Tallinn või e-posti aadressile info@itl.ee.

10. mai 2018 üldkoosoleku otsusega kinnitatud aukohtu koosseis:

Ave Piik - aukohtu esimees / Advokaadibüroo Derling OÜ

Raul Ennus - aukohtu liige / Helmes AS

Märt Haamer - aukohtu liige / Overall Eesti AS

Ain Järv - aukohtu liige / Ridango AS

Oleg Shvaikovsky - aukohtu liige / Nortal AS

Eero Tohver - aukohtu liige / Uptime OÜ

Ants Urvak - aukohtu liige / Oracle ECE Ltd Eesti filiaal